Integracja sensoryczna

25 marca 2021

Czym właściwie jest Integracja sensoryczna SI?


Integracja sensoryczna (przetwarzanie sensoryczne) to proces, w którym układ nerwowy odbiera i porządkuje wrażenia zmysłowe, aby umożliwić nam celowe działanie. Oznacza to, że nasze zmysły (dotyk, czucie głębokie, równowaga, wzrok, słuch, węch i smak,) odbierając bodźce z otoczenia reagują na nie i przekazują do mózgu określone komunikaty, które ten zamienia w konkretne reakcje. Procesy integracji sensorycznej zaczynają się już na etapie życia płodowego a następnie rozwijają się z największą intensywnością do początków okresu wczesnoszkolnego. Potem, już mniej intensywnie, przez dalszą część naszego życia. Jeśli na którymś etapie rozwoju przetwarzania sensorycznego pewne umiejętności nie zostaną rozwinięte, podstawa rozwoju następnych jest gorsza, co może skutkować zakłóceniami w uczeniu się, w zachowaniach i emocjach dziecka. Dobrze ukształtowana integracja sensoryczna stanowi fundament dla gotowości szkolnej dziecka, jest ważnym elementem prawidłowego rozwoju emocjonalnego i kompetencji społecznych.

Skutki nieprawidłowej integracji sensorycznej

Dzieci z zakłóceniami w rozwoju integracji sensorycznej mają różnego rodzaju trudności. Mogą być wrażliwsze na niektóre bodźce – lub odwrotnie, odczuwać je mniej intensywnie. Bywają zbyt lub za mało ruchliwe, miewają trudności z dobrą koordynacją ruchową – wydają się być nieporadne, gapowate, trudności nierzadko pojawiają się z koncentracją uwagi, z prawidłowym napięciem mięśniowym, mogą mieć nieco opóźniony rozwój ruchowy, rozwój mowy, trudności w uczeniu się, a także gorszą samoakceptację, niższe poczucie własnej wartości, bardziej gwałtowne reakcje emocjonalne.


Jak można sobie radzić z tym problemem?

Na szczęście dla dzieci dotkniętych takimi trudnościami oraz dla ich rodziców, istnieją dzisiaj ośrodki, w których prowadzona jest terapia integracji sensorycznej. Proponowane przez wyspecjalizowanego terapeutę aktywności i zabawy, odbywające się w specjalnie wyposażonej sali, dostarczają dziecku potrzebnej mu na danym etapie dawki bodźców, w sposób bezpieczny i kontrolowany. Wspólnie z terapeutą dziecko „uczy” swój układ nerwowy coraz bardziej prawidłowych reakcji i zachowań. Proces ten bywa długotrwały, ale rezultaty leczenia są często pozytywne, a forma zajęć jest atrakcyjna i lubiana przez dzieci.


Terapia Procesów Integracji Sensorycznej

Na szczęście dla dzieci dotkniętych takimi trudnościami oraz dla ich rodziców, istnieją dzisiaj ośrodki, w których prowadzona jest terapia integracji sensorycznej. Proponowane przez wyspecjalizowanego terapeutę aktywności i zabawy, odbywające się w specjalnie wyposażonej sali, dostarczają dziecku potrzebnej mu na danym etapie dawki bodźców, w sposób bezpieczny i kontrolowany. Wspólnie z terapeutą dziecko „uczy” swój układ nerwowy coraz bardziej prawidłowych reakcji i zachowań. Proces ten bywa długotrwały, ale rezultaty leczenia są często pozytywne, a forma zajęć jest atrakcyjna i lubiana przez dzieci nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe oraz ruch zbyt niski lub zbyt wysoki poziom pobudzenia ruchowego trudności z koncentracją, z nauką słaba koordynacja ruchowa, trudności w czynnościach samoobsługowych i planowaniu ruchu zakłócenia napięcia mięśniowego trudności emocjonalne opóźnienia rozwoju mowy wycofanie z relacji społecznych.

  • ETAP 1 Ankieta dla rodziców i nauczycieli – Ankieta dla rodziców, dziadków (opcjonalnie) i nauczycieli przesyłana jest w formie elektronicznej. Wypełnioną ankietę należy odesłać co najmniej na dwa dni przed umówionym terminem spotkania w sali Integracji Sensorycznej.
  • ETAP 2 – Obserwacja swobodnej i ukierunkowanej aktywności dziecka – Obserwacja odbywa się na sali Integracji Sensorycznej w towarzystwie jednego z rodziców, sesja trwa ok. 45 min. (jeżeli konieczne będzie przedłużenie obserwacji nie wpłynie to na końcowy koszt diagnozy).
  • ETAP 3 – Przeprowadzenie prób Arkusza Obserwacji Klinicznej oraz Południowo-kalifornijskich testów Integracji Sensorycznej

Przeprowadzenie ww. testów odbywa się na kolejnym spotkaniu i trwa min. 1 godzinę (jeżeli konieczne będzie przedłużenie obserwacji nie wpłynie to na końcowy koszt diagnozy). Jeżeli jest to możliwe sesja odbywa się bez udziału rodziców. Etap 2 oraz 3 będzie nagrywany w celu dokładniejszej analizy wyników. Nagrania przeznaczone są tylko do celów diagnostycznych i są własnością terapeuty. Nie będą one udostępniane oraz publikowane.