Rehabilitacja dzieci i niemowląt

25 marca 2021

Rehabilitacja dzieci

Choć moje doświadczenie i wykształcenie pozwalają na pracę i z dorosłymi i z dziećmi to osobiście wolę pracować z tymi najmniejszymi Pacjentami. Pomaganie niemowlakom i małymi dzieciom sprawia mi dużo więcej satysfakcji i przyjemności. Wiem jednak, że niemowlaki potrzebują zupełnie innej opieki niż starsze dzieci dlatego poniższe treści podzieliłam na 2 części.

Rehabilitacja niemowląt

W związku z szybkim rozwojem rehabilitacji niemowląt mamy w tej chwili wiele metod służących do rehabilitacji tych najmniejszych Pacjentów. W mojej pracy wykorzystuję te bogate dobrodziejstwa medycyny i nie ograniczam się do pracy w obrębie jednej metody, a każdego Pacjenta traktuję indywidualnie. Dzięki temu osiągam dużą skuteczność w leczeniu.

W leczeniu wykorzystuję następujące metody:

ale nie tylko te

NDT Bobath (Neurodevelopmental Treatment)


NDT Bobath, czyli inaczej terapia neurorozwojowa. Jest szczególnie przydatna, ponieważ może być łatwo włączona w biologiczny rytm dnia niemowląt. Jest całkowicie bezbolesna i przyjazna dla pacjenta.

Opiera się na normalizacji napięcia mięśniowego, wygaszaniu nieprawidłowych odruchów i torowaniu prawidłowych wzorców ruchu.

Wykorzystując tzw. punkty kontroli (m.in. głowę, obręcz barkową i miedniczną) terapeuta wspomaga ruch dziecka tak by był możliwie najbardziej zbliżony do prawidłowego. Dobiera indywidualnie do potrzeb dziecka rodzaj ćwiczenia, jego tempo, odpowiedni sprzęt i zabawki. Umożliwia w ten sposób dziecku zdobywanie doświadczeń czuciowo ruchowych adekwatnych do wieku i potrzeb dziecka. Stanowią one podstawę dalszego rozwoju.

Warunkiem nauczenia się jakiejś czynności jest jej częste powtarzanie w różnych okolicznościach, dlatego rodzice poprzez zabawę oraz odpowiednią pielęgnację utrwalają efekty terapii w domu. Edukacja i współpraca rodzica jest kluczowa dla skutecznej terapii dziecka.


Metoda Prechtla

Metoda Prechtla to ważne narzędzie diagnostyczne. Polega ona na ocenie globalnych wzorców ruchowych u wcześniaków, dzieci urodzonych o czasie oraz niemowląt do 3 miesiąca życia. Metoda służy do jak najwcześniejszego zdiagnozowania niedojrzałości lub uszkodzenia OUN (ośrodkowego układu nerwowego) poprzez badanie jakości prezentowanych globalnych wzorców ruchu. Metoda ta jest bezinwazyjna i bezbolesna.

PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation) inaczej torowanie nerwowo-mięśniowe. Teoretyczne podstawy tej koncepcji oparto na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka – rozwój cefalo-kaudalny, od części proksymalnych do dystalnych, z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, nierozerwalnie związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich.


Handling (baby handling)

Handling  jest metodą opieki i pielęgnacji niemowląt z uwzględnieniem wszystkich potrzeb małego dziecka. Metoda ta obejmuje:

 • sposoby noszenia i podnoszenia adekwatne do wieku i motoryki niemowlaka,
 • bezpieczne chwyty kąpielowe,
 • nauka bezpiecznej i prawidłowej regulacji pasów w foteliku,
 • nauka prawidłowego karmienia na każdym z etapów rozwoju,
 • ubieranie – rozbieranie

Do kogo kieruję nasze działania?

…i dlaczego są to niemowlęta i małe dzieci?1. Dzieci z grupy ryzyka, czyli:

 • powikłania w czasie ciąży,
 • trudny i przedłużający się poród,
 • choroba matki w czasie ciąży,
 • niska punktacja w skali Apgar,
 • wcześniactwo,
 • przedłużająca się żółtaczka fizjologiczna,
 • stwierdzona asymetria u noworodka.

2. Niemowlęta z zaburzeniami mięśniowymi:

 • brak kontroli głowy,
 • opóźnione osiąganie kolejnych etapów rozwoju ruchowego,
 • nadmierna aktywność wyprostna,
 • zaburzony lub zły wzorzec ruchowy.

3. inne:

 • MPD (Mózgowe Porażenie Dziecięce),
 • kręcz szyi,
 • wrodzone stopy końsko – szpotawe (również po operacjach korygujących),
 • Zespół Downa,
 • SMA – rdzeniowy zanik mięśni,
 • Inne wady genetyczne (np. Zespół Pitta Hopkinsa, Zespół Edwordsa),
 • FAS – alkoholowy zespół płodowy.