Skolioza u dziecka

13 października 2021

Skolioza to bardzo niebezpieczna choroba kręgosłupa, która wpływa na organy wewnętrzne dziecka

Czym jest skolioza?

Na samym początku warto podkreślić, że skolioza to nie wada postawy, a poważna
choroba kręgosłupa. Dla wielu rodziców to jedynie problem kosmetyczny, który
rzutuje na brzydką postawę ciała. W rzeczywistości to groźne schorzenie, które może
nawet wymagać operacji.
Dlaczego skolioza niesie za sobą tak negatywne skutki dla dziecka?
To trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa może mieć poważne konsekwencje dla
organów wewnętrznych dziecka. Szczególnie narażone są płuca – przez rotację klatki
piersiowej – oraz serce.


Kiedy powstaje skolioza?

Skolioza powstaje, gdy dziecko najszybciej rośnie, zwykle między 6, a 24 miesiącem
życia. Następnie między 5, a 8 oraz 11, a 14 rokiem życia. Dlatego też należy
obserwować dziecko szczególnie w pierwszych dwóch latach jego życia, a później
pomiędzy 5, a 14 rokiem życia.


Jakie są pierwsze symptomy skoliozy?

Przede wszystkim należy odróżnić postawę skoliotyczną od skoliozy. Ta pierwsza
z nich to deformacja w jednej płaszczyźnie, widoczna gołym okiem. W oczy rzucają
się np. nierówne łopatki, czy jeden bark położony niżej, a drugi wyżej. Skoliozę
można zdiagnozować jedynie na podstawie zdjęcia rentgenowskiego i wykreślonego
kąta według skali Cobba, który wynosi co najmniej 10 stopni.


Jakie wyróżniamy objawy skoliozy?

Profesjonalnie wyróżniamy trzy objawy skoliozy I, II i III rzędu. Czynnikami, które
mają wpływ na tą chorobę kręgosłupa są: hormon wzrostu, melatonina, zaburzenia
tkanki łącznej. Co ciekawe, u 30 % pacjentów stwierdza się występowanie rodzinne.


Które dzieci są najbardziej narażone na wystąpienie skoliozy?

Większe ryzyko wystąpienia choroby występuje u dziewcząt. Ponadto ryzyko
pogłębienia się choroby występuje u chorych ze skrzywieniem dwułukowym, dużą
wartością kątową w okresie przedmiesiączkowym.


Kiedy konieczna jest operacja skoliozy?

W skrzywieniu do 20 stopi zaleca się leczenie zachowawcze, a więc rehabilitację.
Przede wszystkim stosuje się gorsety usztywniające. Pacjenci muszą nosić je nawet
kilkanaście godzin dziennie, a taka terapia może trwać latami. Niestety, nie gwarantuje
100 proc. skuteczności.


Przy schorzeniach powyżej 35 stopni istnieje ryzyko, że dziecko będzie musiało
poddać się operacji. Jest to poważny zabieg. Dlatego od najmłodszych lat
przestrzegam wszystkich rodziców przed używaniem chodzików i innych gadżetów,
które negatywnie wpływają na kręgosłup dziecka.